Stenestad kyrka



"Stenestad kyrka, uppförd på öfversta höjden av Södra Åsen, har en ibland de herrligaste belägenheter, som kan väljas för ett Herrans tempel."

Så skrev professor Carl Georg Brunius år 1844, en beskrivning som än idag passar in på Skånes högst belägna kyrka, 188 meter över havet.


Läs mer >


Klöva Mölla

Där Klövabäcken, som rinner upp vid Traneröds mosse, når Klövahallar-ravinen och bildar ett 7 m högt vattenfall ligger Klöva mölla.

Den är nämnd som kvarnplats sedan 1674, då under Dragesholms säteri.

År 1997, efter att ha stått praktiskt taget stilla i ca 30 år, började hjulen åter snurra efter ett omfattande restaureringsarbete av turbin, turbinkammare, kvarnstenar och ringkar.

Läs mer >


Hembygdsgården


Mormors Bod & Kaffestuga